• https://www.facebook.com/profile.php?id=100013458259400&fref=ts
 • https://twitter.com/__AbdullahYldz

Anasayfa

 
 
 
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •  
 • 10
 •  
 • 11
 •  
Dosdoğru kılınan bir namaz ise, tıpkı bir nûr/ışık gibi; insanı her tür çirkinlik ve kötülükten alıkoyup (Ankebut/45) doğruya yöneltir. kaynak: http://www.on5yirmi5.com/haber/kultur-sanat/yazarlar/207099/sabir-direnis-namaz-dirilistir.html
06.12.2016
Namaz Gönüllüleri Platformu olarak 19 Ağustos 2006 tarihinde başlattığımız “Namazla Diriliş Seferberliği”mizin “İkinci On Yıl” etabını, 15 Temmuz 2016 şahlanışından da aldığımız heyecan ve ruhla, “Salâ’dan Salât’a” üst başlığı ile yeni bir boyuta taşıyoruz, elhamdülillah.
02.12.2016
Namaz Gönüllüleri Platformu olarak “İkinci On Yıl” programlarımızı “15 Temmuz Ruhu: Salâ’dan Salâta” üst başlığı altında gerçekleştirme hazırlıklarımızı sürdürürken, “Namazla Diriliş Seferberliği” çalışmalarımıza doludizgin devam ediyoruz, hamdolsun. “Namaz Gönüllüsü” hocalarımız, diyar diyar dolaşarak, bıkmadan ve usanmadan namazın özünü ve ruhunu anlatmaya gayret ediyorlar...
26.11.2016
Abdullah YILDIZ hocamızın YENİ KİTABI PINAR YAYINLARINDAN ÇIKTI...
15.11.2016
“Sosyal Medya Ahlâkı” başlıklı yazımda medyada kullanılan “kirli dil”e dikkat çekmiştim. Zira medyada kullanılan dil, -İslâmî ıstılahtaki tabirle- tam anlamıyla bir “gıll ü gış” içeriyor. Gıll ü gış: ‘aklın muhtelif fikirler üzerinde kararsızlığı, şüphe ve tereddüt; gönül darlığı ve bozukluğu; kin ve hile; haset ve garaz; hıyanet ve adavet, gizli düşmanlık’ demektir.
08.11.2016
Aydın Başar, gayret ehli bir eğitimci-yazar, daha doğru bir ifade ile mürebbi bir kardeşimiz. Çocuk terbiyesine dair derli toplu güzel çalışmalara ciddi anlamda ihtiyaç duyduğumuz bir süreçte Aydın Başar, kurduğu bir internet sitesi ile buna dikkat çekiyor. “Terbiye” kelimesinin Rab’dan geldiği bilinciyle “Çocuk terbiyesi” ifadesini duyduğunda gözleri yaşaran şuurlu insanları bulmak ve onlarla birlikte bu alanda topluma güzel şeyler sunmak istiyor.
01.11.2016
Pazar günü taze imam-hatipli torunum Alperen’le Sultanahmet Camii’nde sabah namazına gittik. Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez’in kıldırdığı namazla dirildik adeta. Görmez hocamızın torunuma samimi ilgi göstermesi, onu hem sevindirdi hem de imam hatiplilik kimliğini pekiştirdi. Biz dede-torun imam hatipliyiz ve bu aidiyetin bize -hâşâ- gurur, kibir duyguları değil, sorumluluk şuuru yüklediğinin farkındayız; İmam Hatip nesline de hep omuzları üzerindeki ağır sorumluluğu hatırlatırız:
25.10.2016
Kur’ân-ı Kerîm hayat kitabıdır. Hayatın bütün alanlarını düzenlemek için Rabbimiz tarafından indirilmiş bir kılavuz kitaptır. Ezeli ve ebedi bir kitaptır, kıyamete kadar geçerlidir. Enfal suresinin 24.ayetine baktığımızda “Ey iman edenler! Allah ve Rasulü” (bakın sadece Allah değil), “sizi hayat verecek ilkelere çağırdığı zaman koşun” der. Devamında da “Allah kişiyle kalbinin arasına girer” der; dolayısıyla Allah gönle, zihne, kalbe yani insanın hayatına yön veren odak noktasına hitap eder. Kalp bütün manevi hayatımızın merkezidir. Akletme, fikretme, iman etme, sevme, nefret etme vb. hayatımızı şekillendiren merkezdir. Bu manada Kur’ân da hayatın kalbidir, Kur’ân’a ve sünnete sarılalım ki hayat bulalım. Burada “Allah’a ve Resulüne itaat edin!” mealindeki ayetleri hatırlatalım.
24.10.2016
Son zamanlarda “sosyal medya” denilen iletişim dünyasıyla, biraz da bazı haberleri, duyuruları paylaşma kolaylığı sebebiyle daha çok haşir-neşir oldum. Ancak sosyal medyanın kendine ait “tarzı” ve o dünyaya egemen olan “dil” doğrusu beni hayli ürküttü. Bu sebeple, daha önce derlediğim medya ahlâkı ilkelerini, kendim başta olmak üzere tüm kardeşlerime uyarı olmak üzere tekrar paylaşıyorum:
24.10.2016
Büyük âlimlerden Süfyan bin Uyeyne, bir gün bakar ki, adamın biri oturmuş bir meclise, yanına toplamış insanları, onun bunun gıybetini yapıp duruyor. Süfyan bin Uyeyne sorar: -“Hiç doğuda kâfirlerle cihad ettin mi?” Adam: “Hayır!” der. -“Peki, hiç batıda kâfirlerle cihad ettin mi?” Adam yine: “Hayır!” der. Bunun üzerine İmam Süfyan bin Uyeyne der ki: -“Desene, doğudaki ve batıdaki bütün kâfirler senin elinden emin. Bari biraz sus da, müminler de senin dilinden emin olsunlar.”
15.10.2016
 1 
Makaleler